Syndic

  nl-fr
 

Onze taak als syndicus zien wij als volgt:

Wij zijn verantwoordelijk voor:

- Het technisch beheer
- Het administratief beheer
- Het financieel beheer

Wij verbinden ons er toe:

- Geen ristorno's te aanvaarden in eigen voordeel maar ze te aanvaarden in het belang van de mede-eigendom.
- Een driemaandelijkse afrekening te maken van de uitbatings-, verbruiks- en investeringskosten.
- De passende maatregelen te nemen om regelmatig toezicht uit te oefenen op de gemeenschapelijke delen van
  de residentie.
- Extra vergaderingen, opvolging werken vormen geen voorwerp voor een meerprijs.
- Ereloon syndicus is vrijgesteld van BTW ingevolge art. 13 §2 van het BTW wetboek.
- Referenties van andere gebouwen en adressen van voorzitters, waarvoor wij het beheer reeds waarnemen enkel
  op aanvraag, en in overleg met hen, teneinde hun privacy te waarborgen.